"BUKAN SENANG TAPI MUDAH" KALAU KITA MENJAGA ADAB DAN AJKHLAK, PERJALANAN KITA MENUJU ALLAH MENJADI MUDAH.
eBooks, Software and Downloads

Tawassul (Bahagian 2)

Posted by Nabiha Al-Khalidiy On 6:36 AM 1 comments

Dalil-dalil darpada ayat-ayat al-Quran tentang keharusan bertawassul.

1. Firman Allah Ta'ala:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة
Maksudnya: wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dan hendaklah kamu mencari wasilah menuju kepadanya.
surah al-Maidah:35

Perkataan wasilah di dalam ayat di atas adalah umum. Jadi wasilah di dalam ayat ini merangkumi tawassul dengan sesuatu yang mulia daripada nabi-nabi dan orang-orang soleh, samada mereka hidup ataupun telah meninggal. Termasuk juga di dalam ayat ini tawassul dengan amalan soleh.

2. Firman Allah:
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب
Maksudnya: orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari waasilah kepada tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih hampir kepada Allah damn mengharapkan rahmatNya dan takut azabNya.
surah al_isra':57

Mengikut pandangan Ibnu 'Abbas dan Mujahid, wasilah di dlam ayat di atas adalah nabi Isa a.s.,mak baginda, nabi 'Uzair, malaikat, bulan, matahari dan bintang. Mereka inginkan wasilah atau qurbah(kedudukan hampir kepada Allah). Ada juga yang mengatakan wasilah adalah darjat, iaitu mereka memohon kepada Allah darjat yang tinggi di sisiNya. Ada pendapat yang mengatakan wasilah ialah sesuatu yang dapat menghampirkan kita kepada Allah. Di dalam Firman Allah أيهم أفرب, ertinya mereka melihat sesiapa yang lebih hampir kepada Allah mereka akan bertawassul dengannya.
Mengikut al-Zujaj, maksud ayat tadi ialah sesiapa yang lebih hampir diambil sebagai wasilah dan bertawassul kepada Allah dengan amalan solehnya, dan sebagainya di dalam tafsir al-Khazin.

3.Firman Allah:
فاستغاثه الذين من شيعته على الذي من عدوه
Maksudnya: ...maka memohon pertolongan kepadanya oleh kaumnya untuk mengalahkan mushnya.
surah al-Qasas:15

Di dalam ayat di atas Allah memberitahu kita bahawa seorang lelaki daripada kalangan kaum Qibti memohon pertolongan daripada nabi Musa a.s dan dia pula daripada pengikut nabi Musa a.s. Semua nabi dan rasul membawa agama tauhid dan melarang syirik, kalau sekiranya perbuatan lelaki Qibti ini tidak diharuskan, sudah tentulah nabi Musa a.s. melarangnya beristighathah.

4. Firman Allah:
فتلقى آدم من ربه كلمات
maksudnya: ..kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat.
surah al-Baqah: 37

Mengikut Ibn 'Abbas, kalimah tersebut aialah;
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنلونن من الخاسرين.
Maksudnya: wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami, kalau sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sudah tentu kami akan jadi orang-orang yang rugi.
surah al-a'raf: 23

Al-imam al-Alusi menyebut di dlam tafsirnya daripada Ibn Mas'ud r.a. kalimat tersebut ialah"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى وجدك ولا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" Ada juga pandangan yang mengatakan nabi Adam melihat di tiang 'arasy tertulis محمد رسول الله maka baginda pon memohon syafaat dengannya.

5. Firman Allah Ta'ala:
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ريكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملاءكة إن فيه ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
Maksudnya:..dan nabi mereka telah berkata kepada mereka "sesungguhnya tanda ia menjadi raja ialah kembalinya tabut kepada kamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kamu dan peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh malaikat.Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kamu jika kamu orang yang beriman.
surah al-Baqarah:248

Al-Imam Ibn Kathir menyebut di dalam tarikhnya: Ibn Hajar menceritakan tentang perihal tabut; Kalau mereka memerangi sesaorang musuh, tabut ini mesti bersama-sama mereka yang ia adalah lambang zaman.Mereka menang adalah dengan sebab berkat tabut ini. Allah jadikan padanya ketengan dan juga adalah peninggalan keluarga nabi Musa a.s. dan nabi Harun a.s. Pernah berlaku pada sebahagian peperangan mereka dengan puak Ghazzah dan 'Asqalan, di dalam peperangan tersebut tabut telah dirampas dan mereka telah dikalahkan.

6. Firman Allah Ta'ala:
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لمل معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين

Maksudnya:..dan setelah datang kepadaa mereka al-Quran dari Allah Ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal mereka sebelum ini pernah memohon agar agar didatangkan nabi untuk mendapat kemenangan di atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanyua. Maka laknat Allah lah ke atas orang-orang yang ingkar.
surah al-Baqarah:89

Telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Dala'il al-Nubuwwah dari jalan 'Ata' dan al-Dahhak daripada Ibn 'Abbas r.a.: adalah kaum yahudi Bani Qraizah dan ah-Nudair sebelum bi'thah nabi kita Muhammad s.a.w. berdoa kepada Allah terhadap oranr-orang kafir dengan lafaz' Ya Allah sesungguhnya kami memohon kemenangan daripada Engkau dengan haq nabi yg Ummiyy, berilah kemengan kepada kami, dan mereka pun menang.Tetapi setelah baginda Rasulullah s.a.w diutuskan mereka tidak lagi berdoa malah mereka kufur terhadap Rasulullah s.a.w.

Di dalam tafsir al-Nisaburiyy ada disebutkan yang dimaksudkan dengan firman Allah يستفتحون على الذين كفروا adalah orang-orang yahidi sebelum diutuskan Rasulullah s.a.w. dan diturunkan al-Quran, mereka memohon kemenangan terhadap kaum musyrikin dengan menyebut" Ya Allah tolonglah kami dengan berkat nabi yang akan diutuskan di akhir zamany6ang kami dapati sifat-sifat dan ciri-cirinya di dalam kitab al-Taurah". Dan mereka jugfa pernah berkata kepada musuh-musuh mereka di kalangan orang-orang musyrikin;" dan sesungguhnya telah sampai masa zaman nabi akhir zaman yang keluar dengan membenarkan apa yang telah kami sebut, maka kami akan memerangi kamu seperti serangan kaum 'Ad dan Iram.

Di dalam tafsir al-Kasyaf dan tafsir al-Khazin dijelaskan bahawa orang-orang yahudi sebelum ini, iaitu sebelum Rasulullah s.a.w diutuskan mereka memohon bantuan kemenangan ke atas orang kafir dengan bertawassulkan Rasulullah s.a.w.kapada Allah dengan ungkapan " Ya Allah tolonglah kami dengan kebenaran nabi yang akan diutuskan di akhir zaman yang kami dapati sifat-sifatnya di dalam kitab taurat" maka mereka mendapat kemenangan. Mereka berkata kepada musuh-musuh mereka sesungguhnya telah tiba masa nabi akhir zaman akan muncul dan akan membenarkan kami, kami akan sama-sama berperang dengannya menentang kamu seperti peperangan 'Ad dan Iram.Dan apabila baginda muncul sepertimana yang mereka ketahui tengtang sifat-sifatnya mereka kufur dan menentang baginda kerana baginda bukan dari kalangan Bani Israil. Fakta ini juga terdapat di dalam tafsir al-Baghawi dan al-Nasafi

Di dalam kitab Ruh al-Ma'ani: ayat يستفتحون على الذين كفروا diturunkan kepada Bani Quraizah dan Bani al-Nudhair, mereka memohon kemenangan dengan menyebut nabi akhir zaman ketika memerangi al-Aus dan al-Khazraj. Al-Suda meriwayatkan bahawa kalau sekiranya peperangan begitu sengit, mereka mengeluarkan taurat dan meletakkan tangan mereka pada tempat disebutkan nabi Muhammad s.a.w.sambil berkata " Ya Allah sesungguhnya kami memohon dengan kebenaran nabi yang engkau janjikan kepada kami di akhir zaman, tolonglah kami mengalahkan musuh kami pada hari ini" dan mereka pun mendapat kemenangan. Apabila Rasulullah s.a.w muncul mereka kufur. Di dalam ayat ini jelas, mereka memohon bantuan dengan bertawassulkan nabi Muhammad s.a.w.

7. Firman Allah:
إذ تستغيثون ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين
Maksudnya: ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu diperkenankanNya kepada bagimu:"sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut"
surah al-Anfal:9

Ayat di atas menerangkan bahawa para sahabat memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Allah tunaikan hajat mereka dengan mengutuskan seribu malaikat untuk membantu mereka.Allah membantu sesiapa yang Dia kehendaki di kalangan hamba-hambanya kerana semua makhluk bergantung kepada Allah. Sesiapa yang mewajibkan bantuan dengan malaikat dan tidak dengan nai-nabi dan orang=orang soleh adalah silap.

8.Firman Allah:
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جائوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توابا رحيما
Maksudnya: dan kalau mereka menzalimi diri mereka, kemudian mereka datang kepadamu, lalu mereka memohon ampun dan Rasul pun memohon ampun, sudah tentu mereka akan dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi.

Mengikut Imam al-Zamakhsyari,ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ialah mereka yang mengikut golongan taghut sebelum ini, mereka datang kepada kamu untuk bertaubat daripada kemunafikan mereka dan menyesal terhadap apa yang telah mereka lakukan, lalu mereka memohon ampun kepada Allah dengan ikhlas. Dan mereka bersungguh-sungguh memohom maaf kepada engkau terhadap perbuatan mereka menyakiti engkau sebelum ini dengan mengharapkan syafaat engkau agar engkau memohon keampunan daripada Allah untuk mereka, sudah pasti mereka akan dapati Allah itu Maha penerima taubat.

Ayat ini, sungguhpun diturunkan kepada orang-orang munafik, tetapi ia juga adalah umun, merangkumi ahli maksiat dan orang yang berlebih kurang dalam agama.Kerana zalim pada diri di dalam ayat ini merangkumi semua maksiat.Kemudian ayat ini juga menyebut memohon syafaat daripada nabi Muhammad s.a.w. di dalam dua keadaan iaitu semasa hidup dan mati kerana datang dan memohon ampun dalam ayat ini menunjukkan ia adalah umum, memohon syafaat di masa hidup di dalam ayat ini adalah jelas.

Di dalam tafsir Ibn Kathir ada disebutkan tentang ayat ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم bahawa ramai ulamak telah menjelaskan tentang kedudukan ayat ini di antaranya al-Syeikh Abu Mansur al-Sibagh di dalam kitabnya al-Syamil satu cerita yang masyhur daripada al-Atabi, dia berkata:"aku duduk di sisi kubur Rasulullah s.a.w., tiba-tiba datang seorang lelaki al-A'rabiseraya berkata: " Assalamu 'alaika Ya Rasulullah, aku dengar firman Allah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جائوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توابا رحيما sesungguhnya aku datang memohon keampunan dosaku dengan memohon syafaatmu sambil bersyair dengan syair yang cukup sayu.Kemudian dia pun beredar. Tak semena-mena aku rasa mengantuk dan terus tertidur di situ dan aku bermimpi melihat Rasulullah bersabda: " Memang lelaki al-A'rabi itu benar, berilah berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengampuninya.

Al-Imam al-Qutubi menyebut di dalam tafsirnya tentang ayat ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جائوك , bahawa Abu Soleh telah meriwayatkan daripada 'Ali, dia berkata:" telah datang kepada kami seorang A'rabi setelah tiga hari Rasulullah s.a.w. dikafankan. Dia melemparkan badannya ke atas kubur Rasulullah s.a.w. dan menyapu kepalanya dengan tanah kubur Rasulullah s.a.w sambil berkata: " Ya Rasulullah, kami mendengar sabdamu, engkau dapat dari Allah, kami dapat darimu,di antara apa yang telah diturunkan ialahولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جائوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توابا رحيما dan sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dan aku datang kepadamu untuk engkau memohon keampunan untukku" Maka pada ketika itu terdengar seruan dari kubur Rasulullah s.a.w "sesungguhnya engkau telah diampunkan"

Ayat di atas adalah dalil keharusan bertawassul dan memohon syafaat daripada Rasulullah s.a.w. dalam semua keadaan, kerana baginda Rasulullah s.a.w. hidup di dalam kuburnya dan mendapat rezeki dari Allah Ta'ala. Malah amalan umatnya juga turut ditunjukkan kepadanya. Baginda berdoa dan memohon keampunan untuk mereka.

Ekoran dari keharusanhukum bertawassul, bertawassul dengan orang-orang syahid, ulama al-amilin dan wali-wali Allah juga diharuskan.

Cerita di atas tadi turut disebut oleh al-Imam al-Nawawi di dlam kitab al-Idhah bab enam m.s. 498, Ibn al-Quddamah di dalam al-Mughni j.3,m.s.556, Abu al-Farj bin Qudamah di dalam al-Syrh al-Kabir j.3,m.s.495 dan al-Mansur al-Bahuti di dalam kitabnya yang bernama Kasyaf al-Qina'. Ini adalah kita mazhab Hanbali yang masyhur. Seorang pon di antara ulama di atas tadi tidak menghukum syirik terhadap perbuatan tawassul, mereka semua mengakui keharusan bertawassul.


Read More..

Ujian Kehidupan

Posted by Nabiha Al-Khalidiy On 3:02 AM 1 comments

Di dalam menjalani kehidupan seharian, kita tidak dapat terlepas daripada ujian. Itulah lumrah kehidupan kita di atas maya pada ini.


Sebagai seorang hamba kita perlu terima dengan dada terbuka dan kembalikannya kepada Allah Ta'ala, kerana Dia yang berikan kita ujian dan dia juga yang akan mengankatnya daripada kita. FirmanNya di dalam surah :

و لنبونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين

Maksudnya:...dan sesungguhnya Kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa ketakutan,
kelaparan, kekurangan hartabenda dan jiwa serta tumbuh-tumbuhan. Dan
berilah berta gembira kepada orang-orang yang sabar.
al-Baqrah:155


Sebelum Allah Ta'ala hendak menguji hamba-hambanya, Dia anugerahkan kepa mereka akal, kehendak dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Dengan tiga perkara tadilah kita semua akan diuji. Ada di kalangan kita yang diuji dengan kesenangan, kemewahan hartabenda dan ada pula yang diuji dengan kesusahan hidup, kesempitan rezeki, jalan hiseolah-olah menjadi sukar baginya, didatangkan musibah, bala dan kemalangan yang silih berganti. Semuanya adalah merupakan uijian daripadanya untuk dinilai kemantapan iman sesaorang.

Di dalam kehidupan seharian, kita tidak terlepas daripada menempuh ujian, samada besar atau kecil. Bersabarlah ketika menghadapinya, kerana di sebalik ujian yang datang terdapat seribu satu macam rahmat yang kita tidak nampak. Setiap kesusahan ada kemudahan. Firman Allah:
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا

Maksudnya: ...maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan,sesungguhnya sesudah
kesulitan ada kemudahan.
surah al-Syarh:5,6

Memang sudah menjadi tabiat kita manusia, inginkan kemudahan, kenikmatan sepanjang masa, kelapangan hidup. Namun begitu Kita perlu ingat, tidak semua yang kita suka itu adalah baik untuk kita dan tidak pula sesuatu yang kita benci dan tidak suka adalah buruk untuk kita. Firman Allah:
و عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

Maksudnya: ...boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia amat baik bagi kamu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu sedangkan dia amat buruk bagi kamu.
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
surah al-Baqarah: 216

Bila kita dapat menerima ujian Allah, kita akan terasa ketengan yang tidak terhingga di dalam diri kita, kerana kita sedar semua yang datang adalah daripada Allah Yang Maha Mengetahui. Allah tidak akan menganiaya hamba-hambanya, sebab Allah Maha Adil di dalam hukumannya. Apa yang kita perlu ingat ialah setiap musibah yang datang adalah disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Kepahitan hidup, kesusahan dan mala petaka adalah untuk membersih dan menaikkan darajat kita di sisiNya.

Wahai saudaraku, bersabarlah ketika kita mengharungi kehidupan ini, sentiasalah ingat kepadaNya. Kerana hanya kepada Allah tempat kita mencurah rasa dan mengadu nasib. Dia akan membela kita, merahmati kita dan memberi jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi, dengan syarat kita hendaklah bertaqwa kepadanya. Wallahu a'lam

Read More..

Tawassul (Bahagian 1)

Posted by Nabiha Al-Khalidiy On 8:25 PM 0 comments

Umat Islam di Malaysia dan di seluruh dunia, semuanya ingin kembali kepada ajaran Islam yang tulin. Ketulinan Islam dilihat mengikut persepsi masing-masing, berlatarbelakangkan pengajian dan disiplin pengajian yang dipelajari.Tidak kisahlah apa bentuk disiplin yang kita ikuti, yang pastinya apabila kita bertemu dengan sesuatu masalah, kita jangan cepat melatah dan terus menghukum tanpa kita memeriksa dalil-dalil dan hujah-hujah terlebih dahulu. Kita perlu adil di dalam menangani sesuatu masalah agar kita tidak melakukan kesilapan ketika memberi penjelasan kepada yang memerlukan.

Di sini penulis ingin mengambil sedikit kesempatan untuk merungkai satu permasalahan besar yang berlaku di dalam masyarakat Malaysia dan dunia amnya. Permasalahan tersebut ialah masalah tawassul. Disebabkan perselisihan pendapat di dalam masalah ini, umat Islam telah menyesatkan saudaranya sendiri malah ada yang menghukum syirik akbar kepada sesiapa yang beramal dengan . Adilkah tindakan kita selama ini. Tepatkah hukum yang kita berikan selama ini. Apakah kita tidak takut kepada Allah Yang Maha Melihat dan Mendengar.

Sebelum kita pergi jauh di dalam masalah ini, kita perlu meneliti terlebih dahulu maksud dan erti agar kita lebih memahami dengan kehendak dan matlamat daripada bertawassul.

1. Makna Tawassul.
Tawassul adalah salah satu jalan merendah di hadapan Allah Ta'ala dan salah satu daripada pintu-pintu berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka ialah sebab-sebab yang Allah telah jadikan sebagai salah satu jalan bertaqarrub kepadaNya untuk menunaikan hajat daripadanya. Firman Allah Ta'ala:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة
Maksudnya: wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dan hendaklah kamu mencari wasilah kepadaNya.
surah al-Maidah: 35

Istighathah pula bermaksud memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala Yang memiliki pertolongan secara total, ataupun memohon pertolongan daripada sesiapa yang telah Allah anugerahkan kepadanya untuk membantu orang dengan kuasa dan dayaNya. Mereka ialah para nabi, rasul dan orang-orang soleh.

Isti'anah pula ialah memohon bantuan daripada Allah atau daripada sesiapa yang diberikan keizinanNya untuk membantu.

Kesimpulannya di sini, tawassul, istighathah dan isti'anah adalah perkara yang sama, kerana yang memberi kesan terhadap semua permohonan adalah Allah Ta'ala. Tawassul yang dilakukan kepada hambaNya adalah sebagai wasitah(perantaan) dan wasilah(jalan) untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala.

Bertawassul dengan amalan soleh adalah disepakati oleh para ulama, seperti bertawassul dengan solat, puasa baca al-Quran dan lain-lain amalan soleh. Perkara ini dijelaskan oleh Baginda Rasulullah s.a.w di dalam sebuah hadis yang menceritakan bagaimana tiga orang pemuda yang terkurung di dalam gua, sebagai jalan untuk menyelamatkan diri mereka dan agar mereka dapat keluar daripada gua tersebut maka mereka bertawassulkepada Allah dengan amalan soleh masing-masing. Seorang bertawassul dengan kebaikkannya terhadap kedua ibubapanya, seorang lagi dengan mengelakkan dirinya daripada melakukan zina sedangkan pintu zina tebuka kepadanya dan seorang lagi berdengan amanah yang dipikulnya. Selepas mereka bertawassul dengan amalan masing-masing, maka pintu gua yang menutupi mereka terbuka dan mereka dapt menyelamatkan diri mereka daripada terkurung dan mati di dalam gua tadi.(lihat al-Bukhari, hadis 2215, al-Muslim 6884 dan Ahmad 2/307/308).

Bertawassul dengan sesuatu dan individu tertentu masih termasuk di dalam ketogari bertawassul dengan amalan soleh kerana sesiapa yang bertawassul dengan sesaorang, maka bererti dia bertawassul dengan amalan orang tersebut kerana dia menyukai individu tersebut dan menghargai kesolehannya, kewaliannya dan kelebihan yang ada padanya. Dia yakin individu tersebut mengasihi Allah dan Allah juga mengasihinya. Firman Allah:
يحبهم ويحبونهم
Maksudnya: Allah kasih kepada mereka dan mereka pon kasih kepa Allah
surah al-Maidah:54

Tawassul dengan orang-orang soleh berlaku kerana kecintaan sesaorang kepadanya. Apabila kita menyintai orang-orang soleh dan bertawassul dengannya, ini bererti kita bertawassul dengan amalan solehnya.

Apabila sesaorang bertawassul atau beristighathah dengan Nabi s.a.w. atau orang-orang soleh, bermakna dia bertawassul dengan kemuliaan dan kedudukan nabi s.a.w.dan orang-orang soleh di sisi Allah Taala, kerana dia beriktikad bahawa Allah telah menganigerahkan kuasa, anugerah dan pertolongan. Yang dimaksudkan dengan kedudukan di sini ialah suatu anugerah kedudukan tertinggi yang Allah berikan kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Ini dinamakan صفة الإختصاص(sifat pengkhususan). Firman Allah Ta'ala:
يختص برحمته من يشاء من عباده
Maksudnya: Allah mengkhususkan nikmatnya kepada sesiapa yang Dia kehendaki dikalangan hamba-hambanya.
Surah ali 'Imran:74

Kenabian, kerasulan dan kewalian adalah perkara khusus yang merupakan anugerah Allah Ta'ala kepada hamba-hambaNya yang terpilih. Kedudukan ini dipanggil al-jah. Firman Allah:
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
Maksudnya: Allah memilih kepadaNya sesiapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepadaNya sesiapa yang kembali.
surah al-Syura:13

Firman Allah Ta'ala lagi untuk menunjukkankan kedudukkan tertinggi di kalangan sebahagian para rasulNya dan malaikatnya, seperti yang berlaku kepada nabi Musa a.s.:
وكان عند الله وجيها
Maksudnya: dan adalah baginda(Musa a.s) di sisi Allah kedudukan yang terpuji.
Surah al-Ahzab: 13

Firman Allah Ta'ala pada menceritakan tentang kedudukan nabi Isa a.s.:
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
Maksudnya: baginda adalah orang terkemuka di dunia dan di akhirat dan di kalangan orang-orang yang hampir dengan Allah
Surah ali 'imran: 45


Apabila manusia bertawassul kepada Allah dengan nabi atau wali bermakna dia bertawassul dengan perbuatan yang Allah izinkan kepada nabi-nabi dan wali-walinya. ini dinamakan al-jah, ataupun dengan sifatNya yang dinamakan اختصاص . Tawassul seperti ini telah disepakati oleh ulama tentang keharusannya.

Jika kita melihat kepada setiap individu muslim yang bertawassul dan beristighathah dengan nabi-nabi, rasul-rasul dan para solihin, semuanya bertujuan untuk bertaqarrub kepada Allah Ta'ala untuk menunaikan hajat mereka, samada hajat dunia ataupun akhirat. Mereka tahu, para nabi, rasul dan solihin juga manusia biasa, yang dapat memberi kesan hanya Allah jua. Apa yang mereka lakukan hanyalah sekadar mengta'zim orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan terpuji di sisi Allah Ta'ala. Mereka mengta'zim Rasulullah s.a.w melebihi daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain kerana mereka tahu baginda mempunyai kedudukan yang paling mulia dan terpuji di sisi Allah Ta'ala. Selepas baginda barulah rasul lain, kemudian diikuti oleh wali-wali dan orang orang soleh. Kedudukan mereka di sisi Allah semuanya bergantung kepada ketaqwaaan masing-masing.

Mungkin juga kita tertanya-tanya, bukankah di dlam sebuah hadis Nabi s.a.w ada menyebut:
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله
Maksudnya: ..apabila kamu hendak memohon, hendaklah kamu memohon kepada Allah, dan apabila kamu hendak meminta pertolongan, hendaklah kamu meminta daripada Allah...(al-Tirmidhi:2516, Ahmad:293/1)

Yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukanlah menafikan keharusan bertawassul kepada selain daripada Allah sepertimana lafaz zahirnya. Perkara yang dilarang di dalam hadis ini ialah lalai daripada mengingati bahawa setiap asbab yang memberi kebaikan kepada kita adalah sebenarnya daripada Allah, dan perlu diingatkan bahawa semua nikmat yang yang berada di tangan makhluk adalah daripada Allah dan dengan pemberian Allah Ta'ala jua.
Makna keseluruhan daripada hadis ini, kalau sekiranya engkau hendak memohon sesuatu daripada makhluk, maka hendaklah engkau jadikan sandaran enkau hanyalah Allah, jangan sampai engkau tertipu dengan asbab, sedangkan yang memberi kesan adalah musabbab. Baik buruk, manafaat dan mudarat semuanya daripada Allah.

Kesimpulannya, di dalam hadis ini bukan bererti Rasulullah melarang secara mutlak memohon selain daripada Allah Ta'ala. Samalah kedudukan dengan hadis:
لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل إلا طعامك إلا تقي
Maksudnya: Janganlah engkau besahabat melainkan orang mukmin sahaja, dan janganlah memakan makanan engkau kecuali orang yang beriman.(Abu Daud: 4832, al-Tirmidhi:2395, Ahmad:38/3, al-Darami:1985,al-Baghawi: 3484, 128/4

Adakah di dlam hadis di atas, baginda melarang kita bersahabat dengan orang kafir dan mesti bersahabat hanya dengan orang mukmin sahaja. kalau sekiranya ada orang Islam yang bersahabat dengan orang kafir, adakah dia telah melakukan perkara haram. Adakah orang Islam diharamkan memberi makanan kepada orang kafir dan munafik. Sedangkan Allah sendiri memberi galakkan agar kita memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang yang bukan Islam. Firmannya:
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا

Maksudnya: ..dan mereka memberi makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang (orang-orang kafir).

Surah al-Insan: 8

sedutan daripada kitab al-Mausu'ah al-Yusufiyyah oleh Syekh Yusuf Khattar Muhammad.

Read More..

Kesan Dosa Dan Maksiat

Posted by Nabiha Al-Khalidiy On 1:27 AM 0 comments

Di antara kesan-kesan dosa dan maksiat ialah:

1. Di tegah daripada menerima ilmu, kerana ilmu adalah cahaya, sedangkan maksiat
memadamkan cahaya iman di dalam diri manusia.

2. Di sempitkan rezeki.

3. Terhalang daripada melakukan ketaatan.

4. Melemahkan fizikal dan spritual.

5. Memendekkan umur.

6. Membuka ruang untuk melakukan maksiat yang lain.

7. Melemahkan keinginan hati yang suci. Selalu melengah-lengahkan taubat dan bersegera
melakuakan maksiat.


8. Hina pada pandangan Allah.

9. Dengan sebab dosa sesaorang, musibah yang datang bukan hanya sekadar menimpa dirinya
sahaja, bahkan orang soleh dan binatang turut tersiksa.

10. Ditimpa kehinaan.

11. Merusakkan akal.

12. Merasa senang dan tidak bersalah dengan maksiat yang dilakukan.

13. Ditutup pintu hati dengan sebab terlalu banyak titik-titik hitam di dalam hadi.

14. Hilang rasa malu.

15. Hilang rasa keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala.

16. Menyebabkan Allah Ta'ala tidak memandang kepadanya.

17. Mengeluarkan orang yang melakukan dosa daripada merasai ihsan, kerana ihsan ini
menegah sesaorang daripada melakukan maksiat.

18. Menghilangkan nikmat dan mengundang petaka.

19. Menyebabkan kegelisahan yang tidak terhingga di dalam hati.

20. Memalingkan hati daripada berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala.

21. Membutakan mata hati.

22. Hilang kemuliaan di sisi Allah Ta'ala.

23. Hilang daripadanya kemuliaan seorang mukmin.

24. Terputus hubungan dengan Allah.

25. Hilang berkat umur, berkat rezeki, berkat ilmu, berkat amal, berkat taat dan berkat
kehidupan beragama dan dunia.

26. Melalaikan diri sendiri.

29. Tertegah nikmat yang ada dan yang akan datang kalu tidak bertaubat.

30. Sentiasa rasa takut dan gerun tidak menentu. Takut hilang pangkat, hilang hartabenda dan
wang ringgit.

Read More..

Followers

Pautan

Komuniti Blogger Azhari